تبلیغات
شهیدان پاک - رفتن ما به فکه

بعد از یادمان شهدا ما به سمت فکه حرکت کردیم سر اذان ظهر ما به فکه رسیدیم (فکه جایی بود که شهید اوینی ار ان جا به شهادت رسیده بودند)
ما نماز را خواندیم در انجا و و به قسمتی راه افتادیم که در انجا شهید اوینی به شهادت رسیده بودند در راهی که داشتیم میرفتیم پر بود از ماسه های بادی که مثل خاک اره بودند و بای ادم فرو میرفت در خاک و راه رفتن سخت میشد بعضی از بچها کفشهای خود را در اورده بودند و پا برهنه راه میرفنتد در خاک ها راوی میگفت در زمان جند شهید اوینی به همراه چنتا از دوستان خود به این قسمت میخواستند بیایند ولی بخاطر حملات و بمباران های شدید نمیتوانستند مجوز بگیرند به این جا امدن بعد از رایزنی هایی که کرده بودند مجوز به سختی میگیرند و به این جا می ایند که با بمباران شدیدی که شده بود شهید اوینی به همراه دوستان خود به شهادت میرسند.
در این جا هم عکسهایی از فکه رو گزاشتم میتونید ببینید:
 
ما نهار را اون جا خوردیم که به ما مرغ دادند و بعد به سمت هویزه حرکت کردیم ما شب به هویزه رسیدیم هوا سرد شده بود ولی ما وضو گرفتیم و نماز را خواندیم و بعد یه یک سوله در ان جا رفتیم برای خواب که حدود ساعت 10 شب بود که در ان سوله پر شد از ادم ،که از حرف زدنشان فهمیدیم انها ترک هستند تعداد انها خیلی از ماها بیشتر بود ولی برای شلوغ کردن برابری میکردیمطبقه بندی: جاهایی که رفتیم،
برچسب ها: فکه، شهید، شهیدان، شهدای فکه، شهید اوینی،

تاریخ : جمعه 2 فروردین 1392 | 06:38 ب.ظ | نویسنده : رئوف تمیمی